موتورهای ماشین لباسشویی القایی

_

موتورهای آسنكرون، القایی

یا موتورهای روتاری

این موتور دو سرعته بوده و نیاز به خازن راه انداز دارد و همچنين دارای محافظ حرارتی (اورلود) مي باشد و در مدلهای 500 دور مورد استفاده قرار مي گيرد.

دور تند لباسشویی شامل سیم پیچ اصلی و سیم پیچ فرعی با مقاومتهای مختلف مي باشد ولی دور كند،از دو سیم پیچ با مقاومت مساوی تشكیل شده که جهت چپگرد و راستگرد کردن دیگ به كار می رود.