موتورهای ماشین لباسشویی اینورتر

WHY US ?
_

منظور از موتوراینورتر در ماشین لباسشویی چیست؟

با ما باشید …

اینورتر (VFD) یا VARIABLE FREQUENCY DRIVE  نوعی کنترل کننده دور و راه انداز موتور است که با تغییر دادن فرکانس و ولتاژ اعمال شده به  الکتروموتور آن را به گردش در می آورد یا آن را راه اندازی میکند.

فرکانس (هرتز) به طور مستقیم با سرعت موتور (RPM) مرتبط است و این یک قانون است. به عبارت دیگر، فرکانس بیشتر باعث گردش سریع تر موتور و افزایش RPM می شود. اگر یک کاربرد نیاز ندارد که موتور در سرعت کامل نامی خود کار کند، اینورتر (VFD) را می توان جهت کاهش فرکانس و ولتاژ، برای تطبیق با نیازمندی های بار موتور الکتریکی مورد استفاده قرار داد. اگر نیاز به تغییر سرعت در کاربرد خود دارید، اینورتر (VFD) به آسانی با افزایش یا کاهش سرعت موتور می تواند موتور را با این نیاز تطبیق دهد. برای درک بهتر کاربرد ها در اینورتر مثال هایی با کاربرد و فنون سیستم های لوله کشی زده ایم.

اینورتر (VFD) چگونه کار می کند؟

اولین طبقه درایو AC فرکانس متغیر، یا اینورتر (VFD)، کانورتر (مبدل) است. کانورتر شامل ۶ عدد دیود است، که شبیه شیر یک طرفه در سیستم های لوله کشی عمل می کند. این دیودها اجازه می دهند جریان فقط در یک جهت که با پیکان در نماد دیود مشخص شده است جاری شود.

برای مثال:

هنگامیکه ولتاژ فاز A (ولتاژ مشابه با فشار در سیستمهای لوله کشی) مثبت تر از ولتاژ فازهای B یا C است، آنگاه دیود آن باز شده و جریان برقرار می شود.

هنگامیکه فاز B مثبت تر از فاز A شود سپس دیود فاز B باز خواهد شد و فاز A بسته میشود.

WHY US ?
_

انواع دیجیتال اینورتر موتور

  • تسمه ای
  • دایرکت درایو